Nový projekt
na Praze 7


Vyjádření investora

Stanovisko investora k projektu LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM

Projekt LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM v pražských Holešovicích je navržen podle platných zákonů, v souladu s územním plánem, územním rozhodnutím a především pak v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou s městskou částí Praha 7.

Vzhledem k tomu, že je projekt v poslední době častým předmětem debat ve veřejné sféře a různých médiích, cítíme jako nezbytné, abychom se jako investor, společnost Holešovický Trojúhelník, a.s., k celé věci vyjádřili.

Předně musíme vyjádřit naše vážné znepokojení z postojů a prohlášení nového vedení městské části Praha 7. Investor v nich je nařčen, že neplní podmínky nájemní smlouvy, že projekt neodpovídá nájemní smlouvě, že se zříká vybudování pomníku obětem holocaustu. Tato a další nepravdivá tvrzení jsou komunikována vedením městské části na veřejnosti a do různých médií. 

V žádném případě není pravdou, že by z naší strany kdykoliv došlo k neplnění nájemní smlouvy, jejímž účelem je výstavba projektu. Naopak, městské části jsme již zaplatili na nájemném přes 50 milionů korun, a to i přesto, že výstavba projektu pro obstrukce městské části nadále stagnuje. Naše společnost vždy plnila a plní podmínky nájemní smlouvy, jak opakovaně potvrdily právní analýzy, z nichž některé jsou vypracované na žádost městské části, některé na žádost naší společnosti. Na výzvu městské části jsme dodali obsažné vyjádření dokládající řádné plnění nájemní smlouvy. Předpokládáme, že jsme tím rozptýlili veškeré pochyby, jelikož jsme k tomuto vyjádření od vedení městské části již neobdrželi žádnou odpověď, ani připomínky.

Vzhledem k morálnímu rozměru věci nás zejména mrzí nepravdivé informace, týkající se památníku obětem holocaustu, které pocházejí od vedení městské části. Na přípravě řešení památníku již mnoho let pracujeme a jeho umístění bylo dohodnuto s městkou částí i se zástupci židovských obcí. Finální podoba památníku vyjde z mezinárodní výtvarné soutěže, kterou plánujeme uspořádat ve spolupráci s představiteli české politické a kulturní sféry. K vlastní realizaci památníku jsme se historicky opakovaně jak písemně, tak i ústně zavázali. Nevnímáme ji pouze jako závazek, ale zejména jako naše vyjádření úcty obětem holocaustu a jejich rodinám.

Chceme zde zdůraznit, že cílem investora je nalezení společné dohody s městskou částí o finální podobě a parametrech projektu. Poslední kroky městské části bohužel vyvolávají dojem, že spíše než možnému konsenzu dává radnice přednost soudnímu sporu. Soudní spor je však pouze způsob, jakým zakonzervovat aktuální stav projektu do fáze výkopové jámy na mnoho let, a připravit zbytečně investora i daňové poplatníky o vysoké finanční prostředky. Maximálně se proto snažíme najít uspokojující řešení pro obě strany.

Řešení projektu LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM však musí být nejen urbanisticky přijatelné, ale zejména přínosné pro obyvatele Prahy 7. To plánujeme zajistit připravením podmínek pro umístění školky, zdravotnického zařízení či úřadovny policie, dále přítomností supermarketu, parkovacích míst a množství dalších služeb a obchodů. I nadále také platí naše nabídka na umístění radnice městské části Praha 7 v tomto projektu. To považujeme za řešení nejen spojující příjemné s užitečným pro občany Prahy 7 i zaměstnance radnice, ale také řešení šetřící městské části značné finanční prostředky - jinak v budoucnu nutně vynaložené na umístění radnice na jiných pozemcích.

Podmínkou pro nalezení řešení výhodného pro všechny zúčastněné je především ochota o něm jednat. Do dnešního dne jsme absolvovali nespočet jednání s městskou částí. Navrhli a připravili jsme dokonce i dohodu o spolupráci, v rámci které bychom přerušili stavební řízení o nadzemní části projektu za předpokladu ochoty městské části o finální podobě projektu jednat. Vedení radnice však na poslední chvíli dohodu neakceptovalo a upřednostňuje mediální boj. Tím veřejnosti sděluje, že dává přednost soudní dohře celé záležitosti, na jejímž nejasném konci mohou na daňové poplatníky, resp. městskou část, v případě, že ve sporu neuspěje, čekat náklady v řádech milionů korun na poplatcích za právní služby a náhrada značné finanční částky za zmařenou investici. Ta k dnešnímu dni přesahuje jednu miliardu korun.

Postoj investora k projektu LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM v bodech:

  1. Preferujeme dohodu s městskou částí místo soudního sporu
  2. Jsme připraveni jednat o možných úpravách projektu
  3. Na umístění památníku obětem holocaustu již několik let pracujeme
  4. Jsme připraveni nabídnout kancelářskou část pro umístění radnice Prahy 7
  5. Jsme připraveni poskytnout prostory pro školku, zdravotnické zařízení nebo služebnu policie
  6. Nájemní smlouvu řádně plníme – dosud jsme na nájmu zaplatili městské části více než 50 miliónů korun

 

Holešovický Trojúhelník, a.s.