Nový projekt
na Praze 7


Památník

Záměrem společnosti LORDSHIP je realizovat na tomto důležitém místě kvalitní centrum místního a celoměstského významu.

Společnost LORDSHIP a její zástupci jsou si plně vědomi tragické spojitosti lokality Holešovického trojúhelníku s historií židovského národa v průběhu druhé světové války.

V současné době existuje závazek vůči městu a veřejnosti vybudovat jako součást projektu LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM památník obětem holocaustu. Společnost LORDSHIP se k tomuto závazku hlásí a plánuje jako součást tohoto projektu tento památník realizovat. Výše uvedené není vnímáno pouze jako závazek, ale zejména jako naše vyjádření úcty těmto obětem a jejich rodinám.

Vzhledem k tomu, že památník má být umístěn v pohledově exponovaném místě, uvažuje se v současné době jak se zástupci městské části Praha 7, tak i se zástupci židovských obcí, o vybudování tohoto památníku, na pozemku parc. č. 2236/2 v k.ú. Holešovice, který leží v těsném sousedství, a nikoliv uprostřed komerčního obchodního centra, jak bylo původně plánováno.

Předpokládá se, že vzhled pietního místa bude výsledkem mezinárodní výtvarné soutěže, která bude pro tento účel investorem zorganizována. Pro výslednou podobu památníku budou osloveni jak zahraniční tak čeští umělci. Koncept památníku bude koordinován s představiteli české politické i kulturní sféry.

 V současné době je již v této lokalitě jeden památník holocaustu nachází, je jím pamětní deska umístěná na zdi sousedního Parkhotelu.