Nový projekt
na Praze 7


Fakta a mýty

Mýty o Paláci Stromovka

Současný projekt neodpovídá nájemní smlouvě

Současná podoba stavby je výsledkem nejenom připomínek dotčených orgánů, ale hlavně dlouholetých diskusí jak s radnicí, tak i s občany, kteří v lokalitě žijí. Pokud v průběhu přípravy stavby došlo ke změnám, radnice Prahy 7 je vždy akceptovala. Dále pak součástí nájemní smlouvy je pouze ideový návrh možného vzhledu objektu a jeho funkcí.

V projektu chybí radnice

Sídlo radnice musí vybrat vedení městské části, nikoliv LORDSHIP. Investor Paláce Stromovka jeho prostory městu dlouhodobě nabízí, vedení městské části na tyto nabídky však dosud neodpovědělo. Argumentuje např. tím, že radnice by neměla vlastní vchod. To samozřejmě není pravda, projekt počítá v případě umístění radnice s jejím samostatným vchodem.

V projektu chybí byty

Byty ani v Paláci Stromovka nebo jakékoliv jiné stavbě v místě Holešovického trojúhelníku být nemohou. Důvodem je zamítavé stanovisko hygienika, protože v okolí budovy je příliš vysoká hladina hluku a pro byty nevyhovující emisní zátěž. Tento fakt je radnici znám již od roku 2003 a k projektu bez bytů vydala radnice několikrát souhlas.

Lidé v Praze 7 projekt nechtějí

Tento dojem se snaží vyvolávat některé aktivistické spolky na Letné. Průzkum agentury STEM/MARK z června 2015 ukazuje, že mezi lidmi na Praze 7 převládají příznivci dostavby Paláce Stromovka. S dokončením stavby Paláce Stromovka souhlasí 48 procent lidí, nesouhlas pak vyjádřilo 37 procent.

Radnice Prahy 7 hledá rychlé řešení pro zanedbanou lokalitu Holešovického trojúhelníku

Radnice si sice za peníze daňových poplatníků nechala zpracovat svůj vlastní projekt. Zadala jej studiu D3A bez vypsání veřejné soutěže. Bohužel si však neuvědomuje, že zastavením již zahájené výstavby Paláce Stromovka ustane rozvoj Holešovického trojúhelníku minimálně na dalších deset let. V momentě zastavení stavby rovněž spadne na bedra městské části, aby zabezpečila stavební jámu (náklady ve výši 10-15 milionů korun).

LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM je špatně situovaný, není pro pěší, ale pro lidi s autem

Je to přesně naopak. Autoři projektu centrum navrhli tak, aby se navzdory svému umístění ve svahu co nejvíce otevřel místním a návštěvníkům, kteří budou přicházet od nedaleké zastávky MHD. V přízemí Paláce Stromovka se počítá s menšími obchody a kavárnou se samostatnými vchody z ulice.

Obchodní centrum je naddimenzované a příliš velké

Obchodní centrum zapadá do okolní výstavby a nepřesahuje výškou sousední Parkhotel ani Veletržní palác. V porovnání s jinými obchodními centry v Praze bude patřit naopak k těm menším. Stavba také ve všech svých parametrech respektuje územní plán a pravidla pro zastavěnost.

LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM zničí okolní menší obchody

Většina plánovaných obchodů v Paláci Stromovka pouze zaplní současnou mezeru v nabídce služeb na Praze 7. Zkušenosti z jiných lokalit, například v lokalitě Anděla nebo v okolí obchodního centra Palladium, ukazují, že úspěšné a dobře fungující obchodní centrum naopak přiláká zákazníky i pro ostatní menší obchody a restaurace ve svém okolí.

Změní „vesnický“ ráz čtvrti na Letné

LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM má naopak potenciál kultivovat doposud zanedbanou část Sedmičky a přivést do ní život. Pokud současně dojde k plánovanému zklidnění dopravy v této lokalitě, vznikne kolem Paláce Stromovka příjemný bulvár nabízející pohodlné nákupy i posezení u kávy.

Nerespektuje pietní charakter místa

Pietní charakter místa nerespektoval především dosavadní stav lokality Holešovického trojúhelníku. Investor Paláce Stromovka od začátku počítá s tím, že v okolí stavby vznikne důstojný památník obětem holocaustu. Mohl by vyrůst v souladu s platnou dohodou s MČ Praha 7 v samostatném parčíku v úplném cípu Holešovického trojúhelníku anebo u křižovatky ul. Veletržní s ul. Dukelských hrdinů jak navrhlo studio D3A. Investor plánuje na podobu památníku vypsat mezinárodní výtvarnou soutěž a chce postupovat v souladu s přáním radnice. Ta se ale dosud konkrétně nevyjádřila.

V Praze už je příliš mnoho nákupních center

V Praze již sice podobná obchodní centra fungují. Občané Prahy 7 ale musejí za většími nákupy dojíždět autem do jiných městských částí. Žádné z center nestojí na Praze 7 nebo v jeho dobře dostupném okolí. Průzkum společnosti STEM/MARK ukázal, že obyvatelé Prahy 7 by možnost pohodlných nákupů, především potravin, uvítali. Stejně tak by uvítali možnost hlídaného parkování, které LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM rezidentům Prahy 7 nabídne.

Dojde k nárůstu dopravy v okolí

Obava ze zvýšeného dopravního provozu je zbytečná. Podle studie dopravních expertů naroste doprava v okolí Paláce Stromovka jen o 1,7 procenta. V souvislosti se zprovozněním Blanky přitom dojde k celkovému zklidnění provozu v této lokalitě o 30 procent. Místem bude tedy i po dostavbě Paláce Stromovka projíždět o téměř třetinu aut méně než dnes.

Nic nebrání investorovi dostavět garáže a s nadzemní částí projektu počkat

Tak velký projekt jako je LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM nelze stavět na etapy, ale musí vzniknout jako jeden fungující celek. Smyslem Paláce Stromovka není provozování garáží. Jeho smyslem je v souladu s dřívějšími dohodami s městem dokončit centrum obchodů a služeb včetně lékařských ordinací či kontaktního centra MČ Praha 7, které budou obyvatelům této městské části dobře sloužit.